นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 34,553 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ค. 64ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปรงใส แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา