นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 34,486 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ส.ค. 63ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) แชร์  
13 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
13 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
13 ก.ค. 63การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แชร์  
13 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
13 ก.ค. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
13 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แชร์  
8 ก.ค. 63การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
30 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกุดจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา