นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 34,484 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

  • ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
  • โทรศัพท์ 042-160-458 โทรสาร 042-160-458
    อีเมล์ 6470112@dla.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา