เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร,อบต.ม่วงลาย ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

ตำบลม่วงลาย
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
47000

โทรศัพท์ 042-160-458
โทรสาร 042-160-458

แจ้งเบาะแสการทุจริต อบต.ม่วงลาย 042160458

0.02s. 0.50MB