นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 34,559 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 ก.ค. 63เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 แชร์  
22 พ.ค. 63เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
30 ม.ค. 63เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
13 ธ.ค. 62ขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
26 พ.ย. 62เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
17 ก.ย. 62เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
15 ส.ค. 62ขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
12 ก.ค. 62เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
5 ก.ค. 62เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 แชร์  
28 พ.ค. 62เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
5 ก.พ. 62กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2563 แชร์  
25 ม.ค. 62เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 แชร์  
9 พ.ย. 61เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 แชร์  
20 ก.ค. 61เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 แชร์  
28 พ.ค. 61เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
6 ก.พ. 61กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2562 แชร์  
19 ม.ค. 61เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา