นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 40 คน

เยี่ยมชม 34,555 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 470 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
13 พ.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีเลิศ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกลาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองน้อย บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านม่วงลาย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กบ้านม่วงลาย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม)สดพาสเจอร์ไลซ์รสจืดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองดงหมากดาว บ้านอีเลิศ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองดงหมากดาว บ้านอีเลิศ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างโครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลม่วงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 เม.ย. 64จ้างโครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบลม่วงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองน้อย บ้านโคกลาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างโครงการขุดลอกดงหมากดาว บ้านอีเลิศ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 มี.ค. 64ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
17 มี.ค. 64วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง (ห้องปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา