นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
042-160-458

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 20,816 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 448 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
15 ก.พ. 64จ้างโครงการก่อสร้างถมคลองเก่าให้เป็นถนน บ้านดอนเปลือย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 ก.พ. 64จ้างโครงการก่อสร้างถมคลองเก่าให้เป็นถนน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
27 ม.ค. 64จ้างเหมาเติมถังงดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) เติมผงเคมี จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64จ้างโครงการจัดทำซองฉีดวัคซีนโค - กระบือ / บังคับสัตว์ จำนวน ๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) เติมผงเคมี จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
14 ม.ค. 64จ้างโครงการขยายเขตประปา บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
14 ม.ค. 64จ้างโครงการขยายเขตประปา บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกลาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๔ - บ้านโคกลาย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 ธ.ค. 63ซื้อสารส้มก้อน คอลรีนผง ๖๕% ปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
7 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
4 ธ.ค. 63ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ธ.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบม่วงลายทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
1 ธ.ค. 63ซื้ออาหารเสริม(นม) ในช่วงปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 พ.ย. 63จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปฎิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ย. 63จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา