นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 34,503 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวัฒนา นนท์สะเกต

  นายกอบต.ม่วงลาย

  0982092297

 • นายเริ่ม ศรีจูมลาย

  รองนายกอบต.ม่วงลาย

  0807238532

 • นายสมเกียรติ จันทรังษี

  รองนายกอบต.ม่วงลาย

  0621752541

 • นางประกอบแก้ว คูณมา

  เลขานุการนายกอบต.ม่วงลาย

  0807552503

 • นายเสงี่ยม วิสามารถ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

  0812610319

เปลี่ยนภาษา