นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
042-160-458

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 20,792 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวัฒนา นนท์สะเกต

  นายกอบต.ม่วงลาย

 • นายเริ่ม ศรีจูมลาย

  รองนายกอบต.ม่วงลาย

 • นายสมเกียรติ จันทรังษี

  รองนายกอบต.ม่วงลาย

 • นางประกอบแก้ว คูณมา

  เลขานุการนายกอบต.ม่วงลาย

เปลี่ยนภาษา