นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
042-160-458

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 20,635 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
23 ก.พ. 64เทศบาลตำบลตองโขบจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งให้กับผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลตองโขบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง (รถขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 64เทศบาลตำบลตองโขบรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลตองโขบ
10 ก.พ. 64เทศบาลตำบลตองโขบกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
29 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบประกวดราคา​ซื้อ​ครุภัณฑ์​ยานพาหนะ​และขนส่ง (รถขยะชนิดอัดท้าย ขนาด 6ตัน 6ล้อ)​ด้วย​วิธี​ประกวดราคา​อิเล็กทรอนิกส์​(e-bidding)​
19 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบลงตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
18 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลตองโขบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
18 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
13 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบล้างตลาดสดชุมชนบ้านโคก
13 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาล​ต​ำ​บ​ล​ตอง​โ​ขบ​
12 ม.ค. 64เทศบาลตำบลตองโขบ Big Cleaning Day
6 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลด่านม่วงคำ ประจำปี 2564
30 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบโครงการฝึกอบรมสัมมนา เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลตองโขบ
25 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบโครงการแข่งขันกีฬายุวชนตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
16 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตองโขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบออกรับซื้อขยะ
9 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบออกรับซื้อขยะ
9 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลตองโขบวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา