นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
042-160-458

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 20,804 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่อง ให้ถอนหลักประกันสัญญา แชร์  
26 มี.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
18 มี.ค. 63ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ภาค ก. และภาค ข.) แชร์  
16 มี.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
28 ม.ค. 63ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย แชร์  
24 ธ.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
25 พ.ย. 62โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ แชร์  
20 ก.ย. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
19 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 แชร์  
5 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 แชร์  
15 ก.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่องการยื่นแบบรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
5 ก.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
10 มิ.ย. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
31 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 แชร์  
23 พ.ย. 61สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
23 พ.ย. 61คู่มื่อร้องเรียน อบต.ม่วงลาย แชร์  
22 พ.ย. 61โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปี ๒๕๖๑ แชร์  
22 พ.ย. 61มาตรฐานการให้บริการ แชร์  
20 พ.ย. 61แผนที่หน่วยงาน แชร์  
19 พ.ย. 61การประเมินผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา