นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 34,567 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มิ.ย. 63บัญชีรายการท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา