เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25636326 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ภาค ก. และภาค ข.)4918 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ5116 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย5328 ม.ค. 63
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ6025 พ.ย. 62
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17415 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่องการยื่นแบบรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒4815 ก.ค. 62
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต13523 พ.ย. 61
คู่มื่อร้องเรียน อบต.ม่วงลาย9423 พ.ย. 61
โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปี ๒๕๖๑7822 พ.ย. 61
มาตรฐานการให้บริการ7322 พ.ย. 61
แผนที่หน่วยงาน27020 พ.ย. 61
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร16119 พ.ย. 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่น3511 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB