เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638426 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ภาค ก. และภาค ข.)5818 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ6016 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย6728 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562524 ธ.ค. 62
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ6325 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562420 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2419 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 145 ส.ค. 62
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น19915 ก.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่องการยื่นแบบรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒5615 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256245 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562410 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562431 ม.ค. 62
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต13723 พ.ย. 61
คู่มื่อร้องเรียน อบต.ม่วงลาย9923 พ.ย. 61
โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร ปี ๒๕๖๑8122 พ.ย. 61
มาตรฐานการให้บริการ7622 พ.ย. 61
แผนที่หน่วยงาน28820 พ.ย. 61
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร16719 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB