เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวัฒนา นนท์สะเกต

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

 • นายเริ่ม ศรีจูมลาย

  รองนายก อบต.ม่วงลาย

 • นายสมเกียรติ จันทรังษี

  รองนายก อบต.ม่วงลาย

 • นางประกอบแก้ว คูณมา

  เลขานุการนายก อบต.ม่วงลาย0.02s. 0.50MB