เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านกุดจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 29 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

MX-M315NV_20200629_154246.pdf785.69 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB