นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 34,519 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 เม.ย. 64ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขอบ อบต. แชร์  
7 ม.ค. 64ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
2 พ.ย. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา