นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 34,570 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
19 เม.ย. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี  แชร์  
18 มี.ค. 64การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
13 ก.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แชร์  
24 มิ.ย. 63การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
24 มิ.ย. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
24 มิ.ย. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี แชร์  
24 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
4 ต.ค. 60ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา