นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 34,485 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 พ.ค. 64ประกาศกำหนดโครงการการแบ่งส่วนราชการ แชร์  
6 พ.ค. 64ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน แชร์  
6 พ.ค. 64ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว แชร์  
30 เม.ย. 64ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก แชร์  
30 เม.ย. 64ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน แชร์  
30 เม.ย. 64หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน แชร์  
22 เม.ย. 64ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แชร์  
2 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. แชร์  
28 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา