เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงานประจำปี145
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี135
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑165
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑160
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒1469

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB