นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
042-160-458

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 20,638 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 แชร์  
17 พ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
14 พ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา