นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 39 คน

เยี่ยมชม 34,529 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ (บริหารงาน) แชร์  
13 ก.ค. 63คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา