นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 34,515 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 แชร์  
11 ส.ค. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 แชร์  
9 มิ.ย. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
7 ก.พ. 63รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
27 ธ.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
24 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 แชร์  
24 ก.ย. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
14 ส.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
9 ก.ค. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 แชร์  
14 ธ.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 แชร์  
14 ธ.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
14 ธ.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
10 ส.ค. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 แชร์  
12 มิ.ย. 61รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา