นายวัฒนา นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
098-209-2297

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 34,523 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา